Visietekst

Badmintonclub Loppem brengt mensen samen om op recreatieve wijze van de sport “badminton” te kunnen genieten.  Hierbij werken wij aan verschillende pijlers en willen deze ook in de toekomst voor onze leden garanderen.

Voor iedereen

Toegankelijkheid en laagdrempeligheid staan in de club voorop. Er wordt getracht om een zo groot mogelijk bereik te realiseren zodat iedereen de mogelijkheid heeft om badminton te spelen.

Vooreerst wordt er een onderscheid gemaakt tussen de jeugd en de volwassen spelers. Voor beiden is er een aparte werking voorzien. Hierover vind je verder meer informatie.
Er kan ingeschreven worden vanaf 10 jaar. Binnen de club wordt er geen maximum leeftijd opgesteld.

Recreatief

Hoofddoel van Badminton Loppem is een recreatieve tijdsbesteding organiseren. Competitieve spelers zijn evenwel ook welkom bij de club.

Jaarlijks wordt er een eigen tornooi georganiseerd waar clubleden zich meten met spelers van andere badmintonclubs. Dit tornooi gaat door op 1 mei en kent reeds lang een grote opkomst van een 100-tal inschrijvingen.

Wie nog wat verder wil gaan, kan zich inschrijven voor tal van recreantentornooien doorheen West-Vlaanderen en dit in clubverband.

PR

Om de toekomst van de Badmintonclub Loppem te kunnen blijven garanderen, wordt er gezorgd voor een verzorgde PR.
 Maandelijks worden alle speeldagen vermeld in het infoblad van de gemeente Loppem.

Ook de gemeente Zedelgem zorgt voor de nodige publiciteit op de website website Zedelgem – sport.
Door het organiseren van eigen tornooien en het spelen op verplaatsing wordt er tevens aan de bekendmaking van de club gewerkt.  Goede contacten met de bestuursleden van andere badmintonclubs worden onderhouden.
Bij de organisatie van allerlei evenementen door de gemeente Loppem is de Badmintonclub Loppem vaak een helpende hand. Op die manier kunnen Zedelgemnaars en sympathisanten de club, de leden en bestuursleden beter leren kennen.
Op de extra-muros activiteiten van de club zijn partners en kinderen ook steeds welkom.

Toekomst

De jeugd is de toekomst van Badmintonclub Loppem. Daarom wordt er getracht om een ideale jeugdwerking uit te bouwen.Jongeren van 10 tot 15 jaar volgen een initiatietraining. De training wordt begeleid door een ervaren badmintonspeler en tevens gebrevetteerd trainer. Gedurende deze initiatietrainingen worden er verschillende basistechnieken aangeleerd: slag- en speltechniek, loopbewegingen… Dit alles gebeurt op het niveau van de jongeren zodat zij niet enkel bijleren en hun spel bijschaven, maar ook kunnen genieten van wat de sport “badminton” te bieden heeft.

Teambuilding

Ook buiten de badmintonmomenten worden initiatieven genomen om de groepsgeest tussen de clubeden te versterken.  Zo is er een startactiviteit, de nieuwjaarsreceptie, de jaarlijkse afsluit, het weekendje, een cluedotornooi …
Clubleden kunnen ten allen tijde bij het bestuur terecht met vragen, opmerkingen of suggesties, wat een meerwaarde voor de club inhoudt. Op die manier voelen ze zich verbonden met de club.

Om met de badmintonclub te kunnen blijven groeien worden deze pijlers gedurende het hele jaar door geëvalueerd aan de hand van bestuursvergaderingen.
Het bestuur komt een aantal keren samen  om de evolutie binnen de club te evalueren en eventueel te verbeteren.  Ook punten die door de leden van de badmintonclub naar voren werden gebracht, worden hier besproken.