Privacy en GDPR

Nav de Europese wetgeving daterende van 25/05/2018 betreffende de General Data Protection Regulation (GDPR) wil Badminton
Loppem de clubleden transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Als lid van Badminton Loppem geeft u toestemming aan de club om volgende gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden:

 • Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het digitaal doorzenden van nieuwsberichten, omzendbrieven, uitnodigingen met info over
  activiteiten georganiseerd door Badminton Loppem. Onder geen beding wordt uw e-mailadres doorgegeven aan derden zonder uw
  goedkeuring.
 • Foto’s – al dan niet met uw beeltenis erop – genomen op een activiteit georganiseerd door Badminton Loppem kunnen geplaatst
  worden op de website van de club en zijn bedoeld voor verslaggeving en / of illustratie van het evenement.
 • Foto’s – al dan niet met uw beeltenis erop – genomen op een activiteit georganiseerd door Badminton Loppem kunnen geplaatst
  worden op de Facebookpagina van de club en zijn bedoeld voor verslaggeving en / of illustratie van het evenement.
 • Uw familienaam, voornaam, adres, geboortedatum en geslacht worden door Badminton Loppem doorgegeven aan Gemeente
  Zedelgem, FROS Amateursportfederatie en Vlaamse Badminton Recreanten ; een verplichting waar Badminton Loppem niet van
  onderuit kan.
 • Als clublid wordt u opgenomen in de statistieken vereist door Gemeente Zedelgem, FROS Amateursportfederatie en Vlaamse
  Badminton Recreanten , dit voor het bekomen van subsidiëring (wettelijke verplichting).