GDPR-wetgeving (wet op de privacy)

GDPR staat voor “General Data Protection Regulation”, in het Nederlands “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG)

N.a.v. de Europese wetgeving daterende van 25/05/2018 betreffende de General Data Protection Regulation (GDPR) wil Badminton Loppem clubleden en  niet-clubleden die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door bovenstaande badmintonclub, transparante informatie geven over hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.

Als lid van Badminton Loppem geeft u toestemming aan de club om volgende gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden:

– uw e-mailadres wordt gebruikt voor het digitaal doorzenden van nieuwsberichten, omzendbrieven, uitnodigingen met info over activiteiten georganiseerd door Badminton Loppem. Onder geen beding wordt uw e-mailadres doorgegeven aan derden zonder uw goedkeuring (behalve aan alle personen die deel uit maken van het bestuur van Badminton Loppem).

– foto’s – al dan niet met uw beeltenis erop – genomen op een activiteit georganiseerd door Badminton Loppem kunnen geplaatst worden op de website van de club en zijn bedoeld voor verslaggeving en / of illustratie van het evenement

– foto’s – al dan niet met uw beeltenis erop – genomen op een activiteit georganiseerd door Badminton Loppem kunnen geplaatst worden op de Facebookpagina van de club en zijn bedoeld voor verslaggeving en / of illustratie van het evenement

– uw familienaam, voornaam, adres, geboortedatum en geslacht worden door Badminton Loppem doorgegeven aan Gemeente Zedelgem, Badminton Vlaanderen en aan de West-Vlaamse Badminton Federatie; een verplichting waar Badminton Loppem niet van onderuit kan

– als clublid wordt u opgenomen in de statistieken vereist door Gemeente Zedelgem, Badminton Vlaanderen en de West-Vlaamse Badminton Federatie, dit voor het bekomen van subsidiëring (wettelijke verplichting)

– deze regelgeving van Badminton Loppem is niet alleen van toepassing op de clubleden, maar ook op niet-clubleden die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door Badminton Loppem