Conceptnota 1 mei-tornooi

Conceptnota: Project “1-mei-tornooi” Badminton Loppem

 

Badmintonclub Loppem brengt mensen samen om op recreatieve wijze van de sport badminton te kunnen genieten. Dit onder andere door jaarlijks een tornooi te organiseren voor eigen leden en leden van andere sportclubs.

Doelstelling: Recreatief tornooi 1-mei

Jaarlijks wordt er een eigen recreatief tornooi georganiseerd. Een gelegenheid waarop Loppemse clubspelers zich kunnen meten met spelers van andere badmintonclubs. Dit tornooi gaat ddoor op 1 mei en kent reeds lang een grote opkomst van een 100-tal inschrijvingen.

Doelpubliek: Voor iedereen

Toegankelijkheid en laagdrempeligheid staan in de club voorop. Er wordt getracht om een zo groot mogelijk bereik te realiseren zodat iedereen de mogelijkheid heeft om badminton te spelen.

Het 1-mei tornooi voorziet drie verschillende disciplines waarbinnen deelnemers zich kunnen inschrijven. De niveaus binnen één discipline variëren van 2+ (beginnende speler) tot 4+ (heel sterke speler).
Omwille van het grote verschil tussen de niveaus zijn niet enkel recreatieve beoefenaars welkom, maar ook badmintonspelers binnen het competitieniveau.

Het tornooi staat open voor zowel mannen als vrouwen. De minimumleeftijd van de deelnemers is gesteld op 10 jaar, er is geen maximumleeftijd voor deelname.

Verwachting, sportspreiding en sportbevordering

Het aantal deelnemers fluctueert jaarlijks, maar over het algemeen kan gesteld worden dat er ieder jaar  een honderdtal inschrijvingen zijn van niet alleen West-Vlaamse clubs, maar ook uit aangrenzende provincies.

Feit is dat deelname aan het 1 mei-tornooi aanslaat. De meeste badmintonclubs die zich al eens waagden aan het tornooi, zijn er al eersten weer bij om zich in te schrijven.

Vanuit het hoge inschrijvingsaantal en de vaststelling dat nieuwe badmintonclubs de weg naar ons tornooi vinden, kunnen we stellen dat het tornooi van Badminton Loppem een positieve reputatie heeft op gebied van organisatie en innovatie.

De organisatie van dit tornooi gebeurt in nauwe samenwerking tussen Badmintonclub Loppem en de Zeldegemse sportraad.

Promo en Public Relations

Via diverse kanalen wordt het Loppemse 1 mei-tornooi gepromoot:
– Sportraad Zedelgem
– Website Badmintonclub Loppem
– E-mail
– Flyers
– VBR
– Mondelinge reclame via deelname aan andere tornooien

Ieder jaar kan het tornooi ook op een aantal sponsors rekenen die het evenement ondersteunen.