VBR recreantentornooien - kalender

Wil jij je ook eens wagen aan het spelniveau van een speler

bij een andere badmintonclub?

Schrijf je tijdig in!

Dit kan in clubverband of individueel.